Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. En plan för att undvika självskadebeteende

Gör därefter upp en plan för dig själv för hur du undviker självskadebeteende. Den kan behövas särskilt i början.

Du lär dig också att förändra miljön så att det är mindre sannolikt att du skadar dig själv.

Övning: Att förebygga självskadebeteende

Mål

Du lär dig att undvika situationer där risken att du skadar dig själv är hög.

Anvisning

Du kan sträva efter att förhindra självskadebeteende på följande sätt som beskrivs nedan. Skriv ner dem i dina anteckningar eller skriv dina svar i fälten nedan och ta en skärmdump av dem.

Platser där det är osannolikt att du skadar dig själv

Lista de platser där det är minst sannolikt att du skulle skada dig. Det kan vara till exempel skolan, köpcentrumet, biblioteket, biografen, gymmet eller hemma hos en vän. Om du känner att du vill skada dig kan du söka dig till dessa platser.

Redskap som du kan skada dig själv med

Lista alla redskap runt omkring dig som du använder eller skulle kunna använda för att skada dig själv. Gör upp en plan för hur du ska göra dig av med dessa föremål eller lägga dem på en plats där du inte enkelt kommer åt dem.

Personer som jag kan kontakta

Gör en lista över personer som du kan kontakta när impulsen att skada dig ökar eller om du i övrigt vill prata med någon. Lägg förutom namn även till kontaktuppgifter och tiden när personen är tillgänglig.

Loading ...