Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Känslor och behov som stöd för nyttiga och vettiga handlingar

I en svår situation är det viktigt att identifiera sina behov. Vad behöver jag just nu? Och senare?

Föreställ dig att du precis har distanserat dig från dina tankar och observerat dina svåra känslor på ett accepterande sätt. När du fortsätter att observera bör du också granska dina behov.

Behöver du vila nu? Vad sägs om något meningsfullt att göra ensam eller med andra? Eller skulle det nu gå för sig att gå tillbaka till en uppgift som blivit på hälft, trots den svåra känslan?

Du kan välja hur du tar hand om dig själv

Kom ihåg att det kan ta tid att identifiera sina behov. Ibland har t.ex. behandlingen av sår och ärr också blivit ett sätt att ta hand om sig själv, och då behöver man nya sätt för att ersätta det.

Det finns inga allmängiltiga svar på hur man tar hand om sina behov vid varje given tidpunkt. Prova dig fram och fundera på effekterna av olika alternativ på kort och lång sikt. Låt inte automatiska tankar och svåra känslor bestämma åt dig.

Dina känslor kan berätta åt dig vad det är du behöver

Känslorna som vi upplever ger ofta nödvändig information om vad som skulle vara bra just nu. Till näst funderar vi på lämpliga sätt att handla i samband med de svåra känslor som behandlats tidigare.

Kom ihåg

Låt inte automatiska tankar och svåra känslor bestämma vad du ska göra vid varje given tidpunkt.