Skip to main content

Egenvårdsprogram

På vilken nivå är din självskärning?

Nedan följer en klassificering av självskärning enligt svårighetsgrad. Varje klass innehåller exempel på typiska drag. Du kan använda klassificeringen som hjälp när du funderar över hur allvarlig din situation är och om du behöver hjälp. Din situation passar nödvändigtvis inte in i en viss klass.
Du kan även vid behov tillämpa klassificeringen på andra former av självskadebeteende.

Övning: Hur skadar jag mig själv?

Mål

Du förstår dina handlingar bättre. Förståelse gör det lättare att göra förändringar.

Anvisning

Denna övning innehåller två delar. I den första delen listar du metoder som du använt för att skada dig själv tidigare och/eller för närvarande. I den andra delen tittar du närmare på situationer där du t.ex. skär dig själv.

Del 1

Gör en lista över metoder som du tidigare har använt för att skada dig själv. Gör sedan en annan lista över de metoder som du för närvarande använder för att skada dig själv.

Loading ...

Del 2

Svara på följande frågor. Du kan skriva ner svaren nedan eller fundera på dem för dig själv. Att svara på frågorna hjälper dig att bättre förstå dina handlingar. Det gör det lättare för dig att förändra ditt beteende.

Loading ...