Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Lär dig identifiera dina symtom

Arbetet med att minska tvångssymtomen påbörjas genom att observera sina egna symtom.

Kom ihåg

Tvångshandlingarna omfattar alla handlingar och tankar där syftet är att lindra ångesten.

De tankemässiga tvångshandlingarna omfattar till exempel

  • tvångsmässig bön
  • tvångsmässigt räknande
  • försäkrande om att något är ofarligt för en själv
  • andras försäkrande om att något är ofarligt

Övning: Känn igen dina symtom

Mål

Du lär dig observera vilken typ av tvångstankar eller tvångshandlingar du har.

Anvisning

Följ upp dina aktiviteter, och anteckna vilken typ av tvångstankar du känner igen hos dig själv. Anteckna också eventuella tvångshandlingar, dvs. ritualer.

Tvångstankar och -handlingar kan förekomma var för sig eller i kombination.

Loading ...