Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Symtomdagbok

Det är viktigt att lägga märke till handlingar som försvårar vardagen Syftet med symtomdagboken är att du bättre ska förstå vilka tankar och känslor som i bakgrunden påverkar dina tvångssymtom.

Övning: Symtomdagbok

Mål

Du lär dig identifiera dina symtom bättre och observera hur de påverkar ditt liv.

Anvisning

I symtomdagboken följer du upp vilka ångestframkallande symtomen är samt vilka negativa effekter symtomen orsakar. Ångestens intensitet bedöms enligt skalan 0–100. Samma skala används också senare i detta egenvårdsprogram. Nedan följer exempel på förnimmelser som förekommer när ångestintensiteten är 0, 50 eller 100.

0 = Ett tillstånd där du är helt avslappnad. Du har kanske ibland upplevt detta tillstånd när du varit avslappnad när du somnat
50 = Måttlig ångest. Du är inte extremt avslappnad, men har inte heller extrem ångest.
100 = Det mest extrema ångesttillståndet du någonsin haft.

Vid bedömning av de negativa effekterna på annat i livet tänk över i vilken utsträckning det aktuella symtomet hindrar dig att göra något som du tycker är meningsfullt eller behöver göra. De negativa effekterna bedöms enligt skalan 0–3, där

0 = inget undvikande eller inga negativa effekter
1 = undvikande i någon utsträckning, inga negativa effekter på vardagslivet
2 = undvikande i måttlig utsträckning, något negativa effekter på vardagslivet
3 = mycket undvikande, försvårar vardagslivet betydligt

Fyll i symtomdagboken varje dag

Välj de punkter i symtomdagboken som känns naturliga för dig att fylla i. Du kan lämna resten av punkterna tomma. Du kan göra många anteckningar samma dag.

Om ett symtom uppkommer flera gånger per dag kan du göra många anteckningar om detta. Fortsätt att fylla i symtomdagboken minst en vecka.

Du kan sluta fylla i symtomdagboken när du känner att du fått en tillräckligt bra uppfattning om dina aktuella symtom. För att uppnå detta mål behöver symtomdagboken inte fyllas i mer än tre veckor.

Om du valde dina egna målsymtom i uppgiften Mina symtomkedjor, kan du fylla i endast punkterna för dina målsymtom i symtomdagboken.

Om du tills vidare inte valt dina målsymtom ska du i symtomdagboken anteckna alla tvångssymtom som du identifierat. Kolla dagboksanteckningarna några dagar senare, och välj som målsymtom de symtom som orsakat de största negativa effekterna för dig.

Dagboken finns också i PDF-format.

Loading ...