Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Tvångssymtomen omfattar olika tvångstankar och tvångshandlingar. Dessa förekommer i lindrig form hos alla människor.

Alla oroar sig ibland över exempelvis om kaffebryggaren lämnades påslagen. Ibland händer det till och med att man åker tillbaka hem för att kontrollera det för att få sinnesro. Ibland blir rädslan för att en brand ska bryta ut orimligt stark, och kontrollerna börjar ta mycket tid varje dag.

I detta fall kan det vara fråga om tvångssyndrom. Cirka 2–3 procent av människorna har detta syndrom.

Tvångstankarna ger ofta upphov till stark ångest som man försöker lindra med hjälp av olika ritualer. Ångesten lindras också vanligtvis genom ritualerna, men endast tillfälligt. Av denna anledning måste ritualen upprepas om och om igen, och alltmer tid och energi börjar läggas ned på dessa.

Kom ihåg

Tvångssymtomen omfattar olika tvångstankar och tvångshandlingar.
Cirka 2–3 procent lider av tvångssyndrom.