Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är tvångssymtom?

Tvångssymtomen innefattar tvångstankar och tvångshandlingar.

Vad är tvångstankar?

Tvångstankarna upprepas och är tankar som är främmande och ångestframkallande för personen själv, som är svåra eller omöjliga att bli av med eller som undertrycks.

Ganska ofta är innehållet i tvångstankarna också sexuellt betonat eller våldsbetonat. Personen kan till exempel ha en tvångsmässig och upprepad rädsla för att slå någon. Hen kan också få påträngande tankar med ihållande, sexuella fantasier som hen själv upplever som opassande.

Dessa tankar är ofta ångestframkallande, men ändå ofarliga.

Vad är tvångshandlingar?

Tvångshandlingarna kallas också ritualer. Det kan vara antingen utåt synliga handlingar eller mentala tvångshandlingar.

Det karaktäristiska för dessa ritualer är att samma saker upprepas om och om igen. Det är också svårt eller omöjligt att motarbeta dessa.

De mentala tvångshandlingarna omfattar till exempel

  • böner
  • räkning
  • upprepning av vissa ord i sinnet

Tvångstankarna lindras genom tvångshandlingar

Tvångstankarna ger ofta upphov till stark ångest som man försöker lindra med hjälp av olika tvångshandlingar, dvs. ritualer. Ångesten lindras också vanligtvis genom ritualerna, men endast tillfälligt.

Bakom tvångshandlingarna finns således ofta någon ångestframkallande tvångstanke.

Exempel på tvångstankar och tvångshandlingar

Tvångstanke:

Jag kan smittas av en sjukdom, om jag rör dörrhandtaget

Tvångshandling: 

Jag tvättar händerna i timmar och undviker att röra något

Tvångstanke:

Jag har kört på någon med bilen

Tvångshandling:

Jag kollar hela tiden i bilens backspegel att det inte syns någon som ligger på vägen

Tvångstanke:

Jag orsakar av misstag en brand

Tvångshandling:

Jag kollar spisen många gånger per dag

Tvångstanke:

Föremål ska placeras i symmetrisk ordning

Tvångshandling:

Jag lägger ner mycket tid på att ordna saker Jag blir irriterad, om någon ändrar på ordningen

Tvångstanke:

Någon av mina närstående råkar ut för en olycka

Tvångshandling:

I mina tankar räknar jag fram till ett visst tal flera gånger per dag för att det inte ska ske någon olycka

Tvångstanke:

En störande sexuell bild dyker upp i sinnet

Tvångshandling:

Jag gör en viss räkneoperation fortlöpande för att lindra ångesten som fantasin orsakar

Tvångstanke:

Jag har lämnat bakdörren olåst

Tvångshandling:

Jag ber min partner om och om igen att försäkra mig om att dörren faktiskt är låst