Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för tvångssymtom. Fint!

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att övervinna dina tvångssymtom. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv vilodagar och planera dem till och med i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Kom ihåg

Tveka inte att söka hjälp, om du tycker att metoderna i detta egenvårdsprogram inte räcker till och att tvångssymtomen fortfarande inverkar negativt på din funktionsförmåga och livskvalitet.

Var får jag hjälp?

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Sök hjälp utan att tveka, om dina tvångssymtom intensifieras eller påverkar din funktionsförmåga och livskvalitet negativt. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson om dina känslor.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsostation, företagshälsovården eller en privat läkarstation.

Nätterapi

Om du känner att du har fått en bra start, men vill ha starkare stöd, kan du diskutera möjligheten till nätterapi för tvångssymtommed din läkare.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller en smart enhet och där terapeuten hjälper dig att göra framsteg. I nätterapin behandlar man delvis samma teman som i detta vårdprogram och du får göra fler övningar.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader. I terapin fortsätter du att reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av information i form av texter, videor och övningar. När nätterapi ges i rätt tid och med rätt fokus har den visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi under fysiska möten.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka efter att läkaren har skrivit remissen.

Andra nyttiga egenvårdsprogram

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp genom Egenvårdsprogrammet för tvångssymtom?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.