Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad orsakar tvångssymtom?

I allmänhet uppkommer tvångssyndromet i puberteten eller i tidig vuxenålder. Det kan dock uppkomma redan i barndomen eller ibland också i högre ålder.

Tvångssyndromet utvecklas i allmänhet långsamt

Det vanliga är att symtom uppkommer i varierande grad under flera år eller tiotals år när syndromet har utvecklats. I högre ålder förekommer tvångssymtom ofta i perioder. De kan dock förbli oförändrade år efter år eller gradvis bli svårare.

Bland kvinnor i vuxen ålder kan tvångssymtom uppkomma i samband med en graviditet eller en förlossning. Tvångssyndromet börjar i genomsnitt i åldern 19,5 år.

Kom ihåg

Med lämplig vård och behandling kan även långvariga symtom lindras.

Predisponerande faktorer för syndromet

Genetiska faktorer, olika belastande händelser i livet och inlärningsupplevelser verkar predisponera för utvecklingen av tvångssyndrom.

Studier visar på att syndromet utvecklas gradvis när människan upptäcker vilken koppling en handling har till att ångesten lindras. Hen börjar handla på detta sätt i överdriven utsträckning för att lindra ångesten.

Det är fråga om en ofrivillig händelsekedja, dvs. en människa börjar inte avsiktligt lära sig handlingsmönster som kan utlösa tvångssyndrom.

Vilka faktorer påverkar utvecklingen av syndromet?