Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

Du har säkert tidigare också försökt bli av med dina tvångssymtom. Stanna nu upp en stund och fundera över vilka metoder du fram till i dag har använt för att lindra dina symtom?

Har du kanske försökt motarbeta dina tvångstankar genom att förbjuda dig själv att ha sådana tankar? Eller har du försökt att avsluta alla dina ritualer helt abrupt? Om du har testat dessa metoder har du sannolikt blivit tvungen att konstatera att de inte har hjälpt särskilt mycket.

Kom ihåg

Med hjälp av det här egenvårdsprogrammet kan du själv påverka ditt välbefinnande, och det fungerar också som ett stöd parallellt med den övriga vården.

Metoder för förändring

Vissa metoder fungerar bättre än andra i hanteringen av tvångssymtom.

De fungerande metoderna omfattar till exempel att

  • begränsa ritualerna steg för steg
  • acceptera tvångstankarna

Härnäst får du lära dig dessa effektiva metoder för att bryta den onda cirkeln av tvångssymtom. Vissa metoder kanske är bekanta, medan andra kan vara nya för dig. Förhoppningsvis hittar du lämpliga metoder som du från och med nu kan tillämpa i din vardag.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningar går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur gör man övningarna?

En del övningar tar längre tid än andra.  Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande.

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och gå tillbaka till längre fram.

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt.

Gör ändå ett avtal med dig själv: testa att följa anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de har gjort nytta.

I den här delen får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya ditt sätt att tänka. Gör de övningar som känns nödvändiga för dig. Var noga med att lyssna på dina egna resurser.