Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur visar sig tvångssymtom?

Tvångssymtom kan visa sig på många olika sätt och symptomen är individuella.

Många människor har både tvångstankar och tvångshandlingar, men tvångssyndromet kan också vara inriktat på bara en av dessa. Symtomen kan vara närvarande nästan ständigt i vardagen eller de kan förekomma periodvis.

Tvångssymtom kan också vara specifika och fokusera på ett enda tema, till exempel hygien. De kan också vara mer generella, med flera teman.

Ofta kan en person ändå identifiera 1-3 teman under vilka de flesta av hens tvångssymtom kan sammanfattas.

Ta del av erfarenhetsexpertens beskrivning av sina egna tvångssymtom.

Kom ihåg

Många människor har både tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångssyndrom kan också domineras av endast en av dessa.