Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Ta hjälp av närstående

Av andra har du sannolikt fått anvisningar, uppmaningar eller även anklagelser gällande dina tvångssymtom. För att det arbete som du nu har påbörjat för att övervinna dina tvångssymtom ska bli så effektivt som möjligt lönar det sig att till dina närstående förmedla korrekt information om tvångssymtom samt om hur du för tillfället arbetar för att övervinna dem.

Då förstår de dig bättre och kräver inte till exempel för snabba framsteg, och tar å andra sidan inte heller omedvetet till försäkrande som upprätthåller symtomen.

Den första delen i detta egenvårdsprogram, "Vad är tvångssymtom?, fungerar som ett informationspaket också för närstående.

Dessutom kan du för dem skriva ut följande checklista så att de kan förstå din situation bättre samt agera på ett sätt som ger dig de bästa möjligheterna att återhämta dig.

Övning: Checklista för närstående

Denna checklista är avsedd att läsas av de närstående. Du kan sända, skriva ut eller länka listan för dina närstående.

Mål

Din närstående får grundläggande information om tvångssymtom samt tips om hur hen kan hjälpa och stötta dig.

Ta del av hur erfarenhetsexpertens närstående har förhållit sig till tvångssymtomen.