Skip to main content

Egenvårdsprogram

Mer välbefinnande i vardagen

Har du tillräckligt med sysselsättning som du njuter av? Livet är en ständig balansgång mellan saker som tar energi och saker som ger energi. Om du inte uppmärksammar detta kan de saker som tar mycket energi obemärkt få övertaget.

Människor har stora skillnader i stresstolerans, och det är bra att lära sig att känna igen sina egna gränser. Om du märker att du lägger orimligt mycket tid på saker som tar på dina krafter, är det bra att ta en titt på din vardag och fokusera på hur du använder din tid.

Om du inte har tillräckligt med tid för återhämtning och avkoppling kan konsekvenserna till exempel vara 

 • nedsatt sinnesstämning, irritabilitet och trötthet
 • minnessvårigheter och minskad koncentrationsförmåga
 • orimlig oro eller ångest
 • minskad initiativförmåga
 • brist på intresse för saker som du tidigare gillade.

Vad ger dig glädje?

Vi njuter alla av olika saker. Det är viktigt att du vet vad som ger just dig glädje. Det kan till exempel vara

 • att läsa bra böcker
 • att se på film
 • att delta i organisationsverksamhet
 • att träffa vänner

Fundera också på om de saker du väljer också kommer att öka ditt välbefinnande på lång sikt. När du är utmattad kan du vara benägen att ge efter för snabba lösningar som inte är bra. Till exempel kan tröstätande, alkohol, hasardspel eller att surfa på nätet få dig att känna dig bättre i stunden, men vara skadligt i längden.

Att hitta trevliga saker att göra är ofta lättare när man känner sig nöjd.

Övning: Må bra-lista – Vad njuter du av?

Mål

Du lär dig identifiera saker som ger välbefinnande i din vardag. 

Anvisning

Gör en lista över saker du upplever som angenäma. Placera listan på en synlig plats, till exempel på kylskåpsdörren.

När du gör listan, tänk tillbaka på alla saker som har gett dig tillfredsställelse tidigare. De behöver inte ge dig välbehag just nu. Försök att tänka på så små saker som möjligt och få så många saker som möjligt med på din lista.

Min Må bra-lista

Loading ...

Kom ihåg

Du kan påverka ditt eget välbefinnande med mycket enkla dagliga saker. Det är bra att i din vardag inkludera saker som skapar välbefinnande. Välbefinnande hjälper dig att klara av alla förpliktelser i livet.

Plan för en intressant vardag

Utöver saker som skapar välbefinnande i vardagen är det också bra att fundera över hur du kan använda tiden på ett meningsfullt sätt.

Skulle du ha lust att i vardagen göra mer saker som matchar dina talanger och är mer intressanta? I följande övning kan du reflektera över hur du kunde sammanställa ett meningsfullt vardagsschema. Du kan utnyttja listan i föregående övning och fundera över hur du kunde inkludera dessa saker i din vardag.

Övning: Ett bra schema för vardagen

Mål

Du lär dig att sammanställa ett meningsfullt schema som främjar ditt välbefinnande och där fokus ligger på dina starka sidor.

Anvisning

I denna övning sätter du dig i din fantasi in i rollen som både en konsult för ett gott liv och som en kund. Din uppgift är att verka som en konsult som för din kund – dvs. dig själv – planerar ett schema som främjar kundens välbefinnande och stärker hens starka sidor.

Din plan måste vara realistisk för att din konsultation ska ge resultat. Förändringar ska göras i lämplig mängd , och innehållet ska vara sådant att din kund klarar av och vill genomföra dem.

I ditt arbete med att betjäna kunden ska du beakta kundens individuella behov och önskemål. Du kan inte strikt planera ett program som är svårt att genomföra eller som passar dåligt in i kundens vardag.

När ditt schema är klart, och båda är inställda på att följa det en vecka, ska du boka in ett kontrollbesök i slutet av denna vecka. Anteckna denna tid till exempel i din mobiltelefon. Under besöket är det dags att reflektera över följande

 • Hur har planen genomförts
 • Vilka har fördelarna och nackdelarna varit?
 • Behövs det ändringar för att planen ska kunna genomföras även i fortsättningen?

Kom ihåg att syftet inte är att genomföra stora livsförändringar, utan att ta ett steg i taget mot förändrad tidsanvändning och ett mer meningsfullt liv.

När du planerar meningsfull tidsanvändning ska du tänka på vilka saker som skapar välbefinnande för dig samt svarar mot din begåvning och dina talanger.

Datum för planen och datum för kontrollbesöket

Loading ...

Plan

Loading ...

Anteckningar och anmärkningar

Loading ...

Ta del av erfarenhetsexpertens tips om hur du tar hand om ditt välbefinnande.