Skip to main content

Egenvårdsprogram

Den onda cirkeln bakom symtomen

Ritualmässiga handlingar, till exempel att kontrollera spisen eller tvätta händerna, lindrar ångesten, men endast tillfälligt. På lång sikt underbygger ritualerna ytterligare den ångest som de bakomliggande tankarna orsakar. På detta skapas en ond cirkel som upprätthåller tvångssymtomen.

Kom ihåg

Det bästa sättet att bli av med tvångssymtomen är att bryta den onda cirkeln som upprätthåller dem. Därför är det viktigt att identifiera den onda cirkeln.

1. Starten på den onda cirkeln

I början av den onda cirkeln märker man att en viss ritual lindrar ångesten i det fall att en tanke som fått en särskild betydelse dyker upp. Ritualen börjar tillämpas för att kunna må bättre.

En särskild tanke uppstår

Ångesten framträder snabbt

Ritual görs för att lindra ångest

Ångesten minskar tillfälligt

Man lär sig att ritualer hjälper

​​​​​2. Den onda cirkeln intensifieras

De ångestlindrande effekterna av ritualerna är dock kortvariga, och ritualerna måste upprepas ofta. Effekten av ritualerna avtar också med tiden. Alltfler upprepningar behövs också med tiden.

Slutligen kan de ritualmässiga handlingarna ta upp största delen av tiden man är vaken, och ändå försvinner inte obehagskänslan.

På detta sätt intensifieras den onda cirkeln gradvis.

En särskild tanke uppstår

Ångesten framträder allt starkare

Ritualen upprepas oftare

Ångesten minskar igen för en stund

Ritualen hjälpte och cirkeln stärks

Ta del av erfarenhetsexpertens beskrivning av vilka omedelbara fördelar ritualerna gav och vilka nackdelar dessa slutligen förde med sig.