Skip to main content

Egenvårdsprogram

Och om symtomen återkommer?

Du har nu kommit långt och ansträngt dig för dina prestationer. Nu är det också värt att hålla fast vid de uppnådda förändringarna.

Har du redan slutfört de planerade exponeringsövningarna? Det lönar sig dock aldrig att sluta med dem helt och hållet. I annat fall kanske du glider tillbaka till dina gamla handlingsmodeller.

Om du på nytt börjar undvika ångest är risken att symtomen återkommer sakta men säkert, och obemärkt.

Lärdomar av exponeringsövningar i vardagen

I undersökningar har det visats att kontinuerliga exponeringsövningar är ett effektivt sätt att förhindra att symtomen återkommer. Du kan på nytt tillämpa exponeringshierarkierna som du satte upp tidigare eller hitta på nya.

Först kan du göra övningarna flera gånger per vecka. Efter två månader räcker det i allmänhet att övningarna görs en gång per vecka.

Små vardagliga exponeringar varje dag är också ett bra sätt att upprätthålla förändringen. När du märker att något ger upphov till tvångssymtom ska du genast utmana dina tankar, och inte ge efter för undvikande.

Om du till exempel plötsligt kommer att tänka på bakterier på ett dörrhandtag så ska du ta tag i handtaget ännu mer bestämt än tidigare och tvätta dina händer först före följande måltid eller på kvällen innan du lägger dig. Om du vill kolla att du slagit av spisplattorna, gör det genom att kasta en blick på spisen från köksdörren, endast en gång.

Och om symtomen återkommer?

Tvångssymtomens intensitet varierar vanligtvis över tiden. Bakslag hör till , och symtomen kommer sannolikt att göra sig påminda även i framtiden.

Kom ihåg att även om tvångstankar dyker upp också i framtiden så har du lärt dig att förhålla dig till dem på ett annat sätt än tidigare. De är inte ett tecken på att tillfrisknandet misslyckats. Det lönar sig dock alltid att reagera på dem.

Vidta åtgärder, om du märker att du på nytt börjar undvika vissa situationer eller tillgripa ångestlindrande ritualer. Nedan finns en checklista för eventuella bakslag.

Kom ihåg vikten av inställningen

Bli inte nedslagen och ge inte upp.

Om symtomen återkommer innebär det inte att övningarna som du gjort inte varit till nytta. Det betyder inte heller att spelet skulle vara förlorat. Du har också tidigare besegrat symtomen, varför skulle du inte lyckas igen? Med din tidigare erfarenhet kommer du att uppnå målen snabbare och lättare än under den första gången.

Påbörja övningarna

Fortsätt bearbetningen av tvångssymtomen på samma sätt som du gjorde första gången.

Bilda din symtomkedja, skapa en exponeringshierarki och genomför exponeringsövningarna. Du kan börja med exponeringsuppgiften där ångesten i fråga om intensiteten blir cirka 60.

Belöna dig själv

Besök en massör, ät ute eller titta på en film. Välj den belöning som passar dig. Nu han du sätta upp små etappmål för exponeringsövningarna och belöna dig själv när ett nytt mål har uppnåtts.