Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Att utmana föreställningar

Var och en av oss gör ibland tolkningar och drar slutsatser som vid närmare granskning visar sig vara ologiska. Ibland är dessa föreställningar helt ofarliga, men ibland upprätthåller de tvångssymtomen.

Du kan minska de skadliga föreställningarna genom att aktivt utmana dem. I den första fasen ska du identifiera felaktiga föreställningar som påverkar det egna tänkandet.

Sök alternativ till skadliga föreställningar

Låt oss nu ta en närmare titt på felaktiga föreställningar som förekommer bland dem som har tvångssymtom. När du läser listan kan du fundera på om du känner igen den här typen av tänkande hos dig själv och komma på exempel från ditt eget liv.

Reflektera därefter över alternativa och realistiska sätt att tänka på en sak.