Skip to main content

Egenvårdsprogram

När är det fråga om syndrom?

De lindrigare formerna av tvångstankar och tvångshandlingar är en del av alla människors vardag.

Alla oroar sig ibland, och oron kan gälla till exempel ifall man låst ytterdörren eller inte. På vägen till arbetet är det möjligt att man vänder tillbaka hem för att kontrollera saken.

Vissa är till sin natur mer benägna än andra att få dessa tankar och handla på detta sätt. Det är dock inte alltid fråga om tvångssyndrom.

Tvångssyndromets särdrag

Det kan vara fråga om tvångssyndrom i det fall att tvångssymtomen

  • är svåra och ihållande. Det går inte att motarbeta dem, även om man försöker.
  • är överdrivna eller oändamålsenliga med tanke på situationen. En person inser i allmänhet att symtomen är irrationella och vill bli av med dem.
  • inte skapar välbefinnande, även om tvångshandlingarna tillfälligt kan lindra ångesten.
  • orsakar ångest eller stör annat i personens liv, till exempel genom att de tar upp för mycket tid. Varje dag kan flera timmar eller till och med största delen av den tid man är vaken läggas ned på tvångshandlingar.
  • har pågått flera veckor, ofta till och med flera år.

Ta del av erfarenhetsexpertens beskrivning av känslor som anknyter till tvångssymtom.

Kom ihåg

Med tanke på detta egenvårdsprogram har det ingen betydelse ifall du har diagnostiserats med tvångssyndrom eller inte. Du kan ha nytta av egenvårdsprogrammet, om du själv upplever att tvångssymtomen orsakar ångest eller begränsar ditt liv.

Cirka 2–3 procent av befolkningen har tvångssyndrom. Det är lika vanligt hos män och kvinnor.