Skip to main content

Egenvårdsprogram

På vilken nivå är dina symtom?

Bedöm nu hur allvarliga dina symtom är genom att fylla i testet av tvångssymtom. Anteckna hur många poäng du får så att du kan följa upp hur dina symtom utvecklas under egenvårdsprogrammet.

Symtomtest för tvångssymtom (OCI-R)

Med detta test kan du bedöma hur svåra dina eventuella tvångssymtom är.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket upplevelsen har besvärat eller stört dig under den senaste månaden.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Foa, E.B., Huppert, J.D., Leiberg, S., Hajcak, G., Langner, R., et al. (2002). The Obsessive Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14, 485–496. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, på finska)