Skip to main content

Egenvårdsprogram

Självskattning av tvångssymtom

I början av egenvårdsprogrammet gjorde du ett test om tvångssymtom. Du kan nu fylla i testet på nytt och kolla om intensiteten av dina tvångssymtom lindrats under egenvårdsprogrammet. Om du vill kan du också återvända till testet senare när du har gjort fler övningar.

Symtomtest för tvångssymtom (OCI-R)

Med detta test kan du bedöma hur svåra dina eventuella tvångssymtom är.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket upplevelsen har besvärat eller stört dig under den senaste månaden.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Foa, E.B., Huppert, J.D., Leiberg, S., Hajcak, G., Langner, R., et al. (2002). The Obsessive Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14, 485–496. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, på finska) 

Har dina symtom minskat? Fint! Det finns ingen anledning till oro om dina symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt liv idag. Om du tror att du kan leva ett mer fullvärdigt liv nu än tidigare, har du redan uppnått mycket. Tillfrisknandet kan också fortsätta efter att du har slutfört egenvårdsprogrammet.

Tala med en yrkesperson, om dina symtom inte har minskat och du känner att du behöver mer handfast hjälp. Tips för detta kan du hitta lite längre ner.

Många saker i din vardag påverkar hur ditt tillstånd förbättras. Härnäst kommer vi att titta på några saker som påverkar hur man mår generellt.