Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Människorelationer är en viktig del av livet. De är sällan problemfria. Det är naturligt att det ibland är svårt för alla att ha med andra att göra.

Trots likheterna är alla människor olika. Alla är individer redan vid födseln.

Under livet upplever och lär man sig olika saker. Baserat på vad man lärt sig formar man olika synsätt och sätt att agera. Allt som man upplever påverkar vad man vill ha av relationer, hur man agerar i dem och vilken typ av roll man tar.

Relationer påverkar välbefinnandet

I sociala relationer och i de sätt som de uppstår på ställs man ofta inför olika utmaningar. Eftersom relationer är mycket viktiga för många är det bra att öva på att hantera problem på sätt som fungerar för en själv.

Om de pågår länge kan konflikter med andra människor påverka välbefinnandet väsentligt.

Man kan förbättra relationer

Man kan påverka sina relationer avsevärt när man vet vad man vill ha av dem och observerar sitt sätt att tänka och agera.

Kom ihåg

I det här programmet får du lära dig om vanliga utmaningar relaterade till relationer och hitta nya sätt att se på dem.

Programmet innehåller tips och verktyg som du kan använda i utmanande situationer. Du kan gå igenom alla ämnen eller bara bläddra bland de som du känner berör din situation.