Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är min plats?

Synen på sig själv formas till mycket stor del i relationen till andra.

Olika grupper och gemenskaper

Var och en uppfattar sig själv delvis genom vilken typ av människor, grupper och gemenskaper man identifierar sig med. För någon kan det vara viktigt att vara med i en hobbygrupp. En annan anser det viktigt att tillhöra en bredare gemenskap eller grupp. Bemötandet som man upplever i en grupp påverkar också vilken uppfattning man har av sig själv.

Olika roller

Under livet har man också flera olika roller. Många av dem finns samtidigt: du agerar på olika sätt beroende på om du är i skolan, med familjen eller med vänner.

Det finns ingen enskild roll som definierar dig eller ditt värde. Förmågan att anpassa dig och att se till dina egna behov hjälper dig att agera i olika situationer.

Var hör jag hemma?

Du kan tänka på din plats som en där du är med saker och människor som är viktiga för dig.

Fundera på följande:

  • Vad intresserar och inspirerar dig?
  • Vilken typ av aktivitet värdesätter du?
  • Vem tycker du om att umgås med?
  • Vem beundrar du?

Kom ihåg

När man vet vad som är viktigt för en själv är det lättare att vara med andra utan att försumma sina egna behov. Då är det också lättare att acceptera sig själv.