Skip to main content

Egenvårdsprogram

Kan man lära sig sociala färdigheter?

Många utmaningar i relationer handlar om att man inte vet hur man bör agera i olika situationer. Det kan synas till exempel när man ska lära känna någon, umgås informellt eller lösa meningsskiljaktigheter.

Ingen kan agera på bästa möjliga sätt i alla situationer. Man kan inte alltid agera naturligt och effektivt. Var inte för krävande mot dig själv. Fundera på om du kan vara medkännande när det gäller dina egna utmaningar.

Nya situationer och känslor kan vara komplicerade

I nya situationer kan man stöta på oskrivna regler och vanor som alla inte känner till. Man kan aldrig läsa av en annan människa helt. Kom alltså ihåg att inte vara så hård mot dig själv.

Ibland kompliceras situationen av jobbiga känslor och tankar. Ens egna behov och värderingar kan ibland suddas ut.

Du kan använda detta program för att lära dig följande färdigheter

  • lära känna andra och föra ett samtal
  • bevara vänskapsrelationer
  • hantera problem i relationer

Fundera på följande

Vilka färdigheter har du? Vilka färdigheter hjälper dig i relationer och sociala situationer?