Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Ensamhet och utanförskap

Väldigt många upplever ensamhet eller utanförskap under sitt liv.

Ensamhet kan leda till mycket smärtsamma känslor. Det kan väcka mörka tankar om sig själv, om andra och världen.

Att dra sig tillbaka förvärrar situationen

Upplevelsen av att vara utanför och annorlunda kan i värsta fall locka en person att helt dra sig tillbaka från sociala kontakter. Viljan att skydda sig genom att dra sig undan är förståelig, men på längre sikt försvårar det vanligtvis situationen.

Kom ihåg följande när du hanterar ensamhet:

 • Det är viktigt att identifiera känslorna och bemöta dem. Fundera på om du kan tillåta dig svåra känslor och behandla dig själv med medkänsla.
 • Det är bra att lära dig att distansera dig från dina tankar. Observera vad som händer om du vägrar att tro på jobbiga tankar som ”jag är sämre eller annorlunda än andra” eller ”jag kan aldrig få vänner.”
 • Kom ihåg att även om du inte kan påverka allt, så kan du fortfarande påverka mycket. Dra nytta av råden i det här egenvårdsprogrammet och be en närstående eller professionell personal om hjälp.

Din situation definierar dig inte

Det är viktigt att komma ihåg att övergående tankar och känslor, händelser i det förflutna, olika roller eller andras agerande inte bestämmer vem du är. Du är alltid mer än dessa föränderliga bitar i ditt liv.

Kom också ihåg att ensamhet inte är detsamma som att vara ensam. Det är bra att lära sig att vara ensam också.

I nästa videoklipp (0:40) berättar en ung person om vad han tycker om att göra när han är ensam.

Titta på videon och reflektera över följande:

 • Hur skulle du kunna göra tiden du är ensam mer njutningsfull? 
 • Känner du att du får vara ensam tillräckligt mycket eller behöver du mer egentid?
 • Kan du ordna mer tid för dig själv om du behöver det?

Övning: Hur påverkar ensamhet dig?

Mål 

Du identifierar tankar och känslor relaterade till ensamhet.

Anvisning

Läs frågorna i övningen. Fundera på svaren antingen i tankarna eller skriv dem i rutan nedan.

 • Vilka känslor väcker det hos dig när du funderar på ensamhet?
 • Vilka tankar och känslor observerar du just nu?

Tänk för dig själv att dina olika tankar och känslor är skådespelare i olika roller på en scen. Du följer dem från läktaren.

 • Vilka karaktärer får dina känslor och tankar?
 • Vilken tanke eller känsla försöker spela huvudrollen?
 • Hur skulle alla tanke- och känslokaraktärer på scenen få en fungerande roll i ditt liv?

Vilken typ av observationer gjorde du under övningen?

Loading ...

Övning: Meningsfull ensamhet

Mål

Du funderar på ensamhet för din egen del.

Anvisning

Läs frågorna i övningen. Fundera på svaren antingen i tankarna eller skriv dem i rutan nedan.

 • Vad ser du för nytta i att vara ensam?
 • Vad ser du för negativt i att vara ensam?
 • Fundera på hur din drömdag ser ut. Vad innehåller den som bara är möjligt när du är ensam?
Loading ...