Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Mina relationer och önskemål

Det är viktigt att veta vilka och vilken typ av människorelationer som är viktiga för dig. Då blir det lättare att vårda sina viktiga människorelationer och skapa nya.

I den första övningen granskar du dina relationer. I den andra övningen får du fundera på vilken typ av vänskapsrelationer du vill ha och hur du är som kamrat eller vän.

Övning: Mina relationer

Mål 

Du skapar dig en bild av vilken typ av relationer som du har i ditt liv och vilken typ av önskemål du har för dem.

Anvisning

Fundera på vem som tillhör din inre krets och varför. Du kan bedöma vem som står dig nära och vem du skulle vilja stod dig närmare.

Rita bilden nedan på ett papper eller i telefonen eller ta hjälp av en dator. Du kan också skriva ner ditt svar.

Placera de som du litar på och som står dig närmast i den näst innersta cirkeln. Rita sedan de som du umgås med då och då i den yttersta cirkeln.

En cirkel av nära och kära

När du har placerat människorna i cirklarna ska du också fundera på följande saker

  • Finns det någon där som du skulle vilja stå närmare?
  • Skulle du vilja ha fler som står dig nära där?
  • Vilka steg skulle du kunna ta för att åstadkomma en förändring?
Loading ...

Övning: Vad vill du ha ut av dina vänskapsrelationer?

Mål 

Du får en bättre förståelse för vilken typ av vänskapsrelationer du vill ha.

Anvisning

Alla vänner är olika. Det viktiga med vänskap är att den andra personen stöttar dig och att du känner dig trygg i hens sällskap.

Välj fem av följande egenskaper som du vill att en god vän ska ha.

Fundera sedan på om dessa egenskaper finns i dina nuvarande vänskapsrelationer.

Fundera också på om du själv agerar på det sätt som du vill att dina vänner ska göra. Vad skulle du behöva bli bättre på och vilka kan vara de första stegen mot en förändring?

Egenskaper

Loading ...