Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Lär dig att hantera känslor

Det är inte alltid lätt att identifiera sina känslor. Intensiteten i känslorna kan göra dem svåra att observera. Det kan också finnas andra känslor under den känsla som man känner ytterst. Det kan till exempel finnas skam bakom ilska.

Man tror ofta att man måste göra sig av med jobbiga känslor. Känslor är däremot en oskiljaktig del av livet. Ofta förmedlar de också viktiga budskap om ens behov.

Man kan öva på att handskas med sina känslor så att de inte begränsar livet alltför mycket. Det kommer du att arbeta med i följande övningar.

Övning: Identifiera känslor och tillåtande sätt att möta dem

Mål

Du lär dig att identifiera dina känslor och att möta dem på ett tillåtande sätt.

Anvisning

Genom att sätta namn på känslor och observera dem på ett tillåtande sätt blir det ofta lättare att märka att känslorna inte är farliga eller outhärdliga. Känslor kommer och går också i sin egen tid.

Man får bättre grepp om känslorna när man förknippar dem med situationerna där de uppstår.

Fundera på en tidigare situation

  • Vilken typ av känslor upplevde du?
  • Kan du sätta namn på en känsla
  • Var i kroppen känns den?
  • Om den hade en färg och form, hur skulle den se ut?
  • När du fortsätter att andas i lugn takt, får känslan olika nyanser eller styrkor?
  • Identifierar du vilken typ av handling som känslan leder dig till?

Om känslan som du upplever är svår kan du prova att lägga din högra hand på ditt hjärta och känna hur din hand skyddar dig. Fortsätt att andas lugnt ett tag så att magen rör sig.

Berättar din känsla om något behov just nu? Eller är den en påminnelse om en tidigare händelse?

Gör övningen i fortsättningen när du ställs inför utmanande situationer. Vid behov kan du gå undan ett tag. Du kan också undersöka känslorna direkt efter en jobbig situation. Försök dock att återvända till situationerna. Kan du låta känslan vara med dig och ändå agera som du vill?

Vilken typ av känslor upplevde du i den jobbiga situation som du kom ihåg? Skriv ner så många känslor eller minnesbilder som du kan komma på.

Loading ...