Skip to main content

Egenvårdsprogram

Om du är vilse

Ibland är det svårt att hitta sin egen plats. Du kan känna dig låst eller vilsen. Det kan till och med kännas som att ingen förstår och det inte finns någon lösning på dina problem.

Du kan alltid gå tillbaka till övningarna

Försök då att återgå till metoderna i detta program. Ditt psyke kanske invänder mot tanken och säger att ”det är ändå inte till någon nytta” eller “det gäller inte min situation.”

Ge ändå övningarna en chans. Börja till exempel med att rikta uppmärksamhet och granska tankarna. Vilka känslor märker du? Kanske hjälplöshet eller besvikelse? Gå sedan tillbaka till listan över olika utmaningar och fundera på vad du bör fokusera på i din situation.

Man kan lära sig av allt

Våga prova olika metoder och lär dig av dina försök. Om du behöver kan du alltid ta på dig rollen som forskare. Då är misstag också en möjlighet att lära sig. Våga söka hjälp om det skulle behövas!