Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (0:56) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information, nya idéer och verktyg. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Om det behövs, bekanta dig även med de övriga programmen i Psykporten som kan vara till hjälp.

Kom ihåg

Om den belastning som din livssituation orsakar känns så stor att dina resurser inte räcker till för att hantera den, tveka inte att söka hjälp!

Vad ska jag göra om det här programmet inte hjälpte mig?

Professionell hjälp och kamratstöd

Du kan få professionell hjälp och kamratstöd till exempel:

De avgiftsfria nätterapierna är också snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många vanliga problem med psykisk hälsa. Nätterapin är tillgänglig för personer över 16 år.

Andra nyttiga program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för utmaningar i kompisrelationer?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehållet? Vi tar gärna emot både ros och ris.