Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Distansera dig från tankarna

Tankar som sådana är aldrig fakta. Det finns många saker som påverkar uppfattningarna om en själv och andra. Uppfattningar kan bildas snabbt. Ibland är de inte särskilt användbara eller motsvarar inte verkligheten särskilt väl.

Härnäst övar du på att distansera dig från dina tankar. Du kan tänka på detta som ett slags timeout. När strömmen i livets flod hotar att ta dig i fel riktning bör du stanna kvar på stranden ett tag.

Observera: Detta är inte en intellektuell övning. Du ska inte bara resonera kring övningen i dina tankar, utan bör också prova den i praktiken.

Övning: Bryt dig loss från tankarnas grepp

Mål

Du lär dig att skapa distans till dina tankar.

Anvisning

Att se på dina tankar på avstånd ger dig utrymme att bara se tankarna som tankar. Du måste inte göra som de säger.

Observera att syftet inte är att bli av med tanken eller att få bort den jobbiga känslan som den medför. Syftet är bara att få lite distans till tanken.

Försök att göra nästa övning till en vana för dig själv som du alltid använder när du märker jobbiga känslor eller tankar.

Försök att distansera dig från dem till exempel på följande sätt:

  • Berätta tanken högt för dig själv: ”Jag har en tanke om att ...”
  • Sjung tanken, eller säg den med en rolig röst.
  • Sammanfatta tanken i ett ord och upprepa ordet mycket snabbt i minst 30 sekunder. Till exempel: ”Jag är usel” → ”Usel”
  • Försök att skapa alternativa tolkningar. Dra nytta speciellt av din egen erfarenhet. Till exempel: ”Situationen är hopplös.” → ”Jag har mått så här förut och det har gått över med tiden.” Kom dock ihåg att du inte behöver börja argumentera med tanken.

Märker du någon förändring i ditt sätt att förhålla dig till tanken?

Loading ...