Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Sätt att lära känna andra och föra ett samtal

Det är ofta svårt att inleda och hålla igång ett samtal. Det kan vara svårt att veta vad den andra personen är van vid att tala om, vad som intresserar hen och hur hen brukar vara.

Vissa människor är lugnare och tystare. Andra talar oavbrutet. Det finns inget rätt sätt. För de flesta är det ibland utmanande eller nervöst att prata med andra – så du är inte den enda.

Alla relationer är inte likadana

Tänk också på att inte alla relationer behöver vara likadana. När du skapar och bevarar en kontakt kan du fokusera på de människor som är viktiga för dig. När det gäller en bekant kan en tillräcklig interaktion vara en kort pratstund i skolan eller bara en hälsning.

Det hjälper att ha en flexibel attityd

Det är viktigare att fokusera på att vara flexibel än att ha några enskilda tillvägagångssätt. Möt situationen och dina känslor öppet, distansera dig från dina tankar om det behövs, prova olika tillvägagångssätt trots att ditt psyke gör motstånd och skriv ner dina upplevelser.

Dessa tips kan vara till hjälp när du ska lära känna andra och föra ett samtal

Övning: Utforska och lär dig av andra

Mål 

Du lär dig nya sätt att samspela genom att observera andra.

Anvisning

Se hur andra agerar när de lär känna andra och samtalar med dem och lär dig av dem.

Fundera på en social situation där man pratade med varandra eller lärde känna varandra. Situationen kan vara antingen en som du själv deltog i eller en som du bara observerade. Fundera därefter på följande frågor:

  • Vad observerade du i den andras beteende? Och i ditt eget?
  • Vad pratade den andra personen om och hur gick samtalet?
  • Kommer du på något som du själv skulle vilja dra nytta av? Och var det något som du upplevde som främmande?

Skriv ner dina observationer:

Loading ...