Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet och den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet. De ger dig verktyg för att hantera utmaningarna i människorelationer.

I följande video (1:22) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Du får verktyg för att hantera problem i relationer

Först får du reflektera över dina egna utmaningar och önskemål om relationer. Därefter får du öva på fungerande sätt att hantera jobbiga känslor och tankar. Sedan gås det igenom allmänna sociala färdigheter och hur man hanterar konflikter. Slutligen tas det kortfattat upp ensamhet. 

Hur gör man övningarna?

Förutom att läsa informationen är det viktigt att göra övningarna. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Var ska jag börja?

Du kan prova alla övningar i tur och ordning eller bara välja dem som intresserar dig.  

De övningar som är särskilt bra för dig är det bra att skriva ner och använda ofta.

Hur lång tid tar det?

Reservera en lugn stund för att bekanta dig med övningarna.

Det är viktigt att upprepa vissa av hjälpmedlen flera gånger för att få ut så mycket som möjligt av dem.

Återkom till övningarna när du märker att du behöver dem.

Hur ska jag göra om övningarna känns svåra?

Vissa övningar kan kännas svåra. Det kan vara svårt att komma igång med dem. Det kan också kännas som om instruktionerna till övningarna är otydliga.

Om en övning verkar svår eller om du inte klarar av den, be en vuxen om hjälp.