Skip to main content

Egenvårdsprogram

Är det helt upp till en själv?

Det finns mycket som du kan påverka, men allt ligger inte bara i dina händer.

Interaktion kräver två personer

Du är aldrig ensamt ansvarig för jobbiga situationer där du är med en annan person. Interaktion kräver minst två personer. Du är ansvarig för ditt eget agerande, och du kan försöka påverka den andra personen genom ditt agerande.

Du kan dock inte välja för den andra hur hen ska agera. Jobbiga situationer kan uppstå även om du agerar på ett sätt som du känner är rätt. Det är inte ditt ansvar eller fel till exempel om någon annan mobbar.

Yttre hinder och utmaningar

Man kan ställas inför olika yttre hinder och utmaningar i sociala relationer och sättet som de uppstår på. Det kanske bara finns få människor i din egen ålder eller fritidsmöjligheter i ditt bostadsområde.

Det kanske inte finns folk i din klass som är intresserade av exakt samma typ av saker som du. Du kanske har flyttat till en annan ort där du inte känner någon ännu.

Påverka det du kan

När det gäller hinder är det bra att fundera på vad man kan påverka själv. Till att börja med behöver man identifiera situationen och specificera vad man kan påverka själv och vad man inte kan påverka. Det är bra att försöka acceptera fakta i situationen.

Acceptans betyder inte att du måste gilla situationen eller underkasta dig den. Det betyder att du identifierar situationen och slutar att kämpa med sådant som du inte kan påverka själv.

Acceptans hjälper dig att rikta uppmärksamheten på hur du kan kringgå eller röja hindren. Många gånger behöver man hjälp av en anhörig eller professionell personal, eftersom det är lätt att fastna i grubblerier när man är ensam. Det är vanligt att fastna i tanken att det inte finns något att göra, även om det faktiskt finns olika alternativ.

Kom ihåg

Det finns mycket som du kan påverka, men allt ligger inte bara i dina händer. Du är heller aldrig ansvarig för en annan människas dåliga beteende mot dig. I slutändan ansvarar alla för sina egna handlingar.