Skip to main content

Egenvårdsprogram

13. Värderingar och självmedkänsla

Övningar i egenvårdsprogrammet kan snabbt ge hjälp för sömnlösheten. För att övervinna sömnlöshet krävs det ofta tålamod och regelbundet arbete.

Regelbundet arbete kräver motivation. Motivationen kan sättas på prov ibland. Då är det bra att komma ihåg vad som är viktigt för dig och varför du ville åstadkomma en förändring i situationen.

Valen styrs av värderingar

Det är bra att vara medveten om sina egna värderingar, dvs. de saker som är viktiga för en och som man är villig att anstränga sig för.

Värderingarna styr valen i vardagen Det är inte mål som går att slutföra. Värderingar kan ses som en kompass som visar riktningen för livets dagliga val.

Dina egna värderingar kan ge motivation för att övervinna sömnlöshet eller ändra ett levnadssätt.

Värderingar hjälper till att övervinna frustrationen

Värderingarna lägger grunden för förändring och hjälper dig att hantera svåra situationer, till exempel när du är frustrerad. När du upprepar fraser som påminner dig själv om dina värderingar kan du komma över den mest besvärliga situationen och göra de val du verkligen vill.

Läs exempelfraserna som påminner dig om värderingar. Tänk samtidigt på vilken typ av fras som kan passa dig när motivationen att göra övningarna i egenvårdsprogrammet saknas eller när du behöver välja mellan aktiviteter som främjar och förhindrar god sömn.

Ett exempel att påminna om värderingar

"Det är viktigt för mig att arbeta för att övervinna sömnlöshet och dricka mindre alkohol. Detta gör att jag kan vara piggare med barnen, njuta mer av dessa stunder och leva det liv jag vill leva.”

Allting hänger inte på dig

Att fundera över dina värderingar hjälper dig att behålla motivationen och göra val som främjar god sömn. Sömnlösheten hänger inte alltid ihop med dina egna val. Även om du övar och gör bra val kan du sova dåligt.

I sådana situationer uppstår ofta upplevelser av misslyckande eller frustration. Du kanske frågar dig själv om det arbetet du har gjort har varit förgäves eller om du borde ha gjort mer.

Betydelsen av självmedkänsla

Förutom annan träning är det bra att öva medkänsla och en tillåtande inställning mot sig själv. Ofta känner en person medkänsla för andra människor, men medkänslan för sig själv glöms bort. Många behandlar sig själva för kritiskt.

Självmedkänsla innebär att man märker sina egna svårigheter eller lidande och vill hjälpa sig själv. Det är att vara snäll mot sig själv när man är trött och sömnlös.

Självmedkänsla är en färdighet som kan utvecklas, till exempel genom att vara icke-dömande, öppen och acceptera de känslor som sömnlösheten väcker.

Övning: Mina värderingar

Mål

Du identifierar saker som är viktiga för dig och som förbättrar din motivation att öva och hjälper dig att hitta riktningen i svåra stunder.

Anvisning

Fundera på svar på frågorna nedan. Tänk på vad i dina svar som kunde förbättra din motivation för sömnlöshet

Loading ...