Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är sömnlöshet?

Nästan alla människor upplever sömnlöshet ibland. Sömnlöshet kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Sömnlöshet kan vara att

  • det är svårt att somna
  • det är besvärligt att fortsätta sova
  • du vaknar flera gånger på natten eller för tidigt

Sömnlöshet hos en enskild person kan omfatta alla egenskaper ovan eller bara några av dem.   

Sömnlöshetens cirkel

En sömnlös människa tillbringar ofta mycket tid vaken i sängen och ältar olika saker. Tankarna snurrar och man känner sig rastlös.

Ju längre man vakar i sängen, desto svårare blir det att somna. Hjärnans och nervsystemets överaktivitet ökar och känslorna växlar från förtvivlan till ilska.

Då blir den sömnlösa bekymrad över mängden sömn och oroad över hur hen kommer att klara morgondagen. Tankarna och uppmärksamheten är riktade mot sömnen och insomnandet. Detta gör det ännu svårare att somna, och sömnlösheten blir en ond cirkel.

Faktorer som påverkar sömnen

Stress, problem och oro leder till ett tillstånd av överaktivitet. Överaktiviteten gör det svårt att somna och fortsätta sova och försämrar sömnkvaliteten. Dessa leder till oro för sömn, vilket i sin tur upprätthåller överaktiviteten.