Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Själviakttagelse

Själviakttagelse är en färdighet där man ständigt kan utvecklas. När förmågan till själviakttagelse förbättras minskar ofta påverkan av negativa tankar och känslor.

Många av de övningar som presenteras i detta egenvårdsprogram är baserade på själviakttagelse. Hittills har du lärt dig att iaktta dina tankar och känslor.

Hur kan övning hjälpa?

Att öva själviakttagelse hjälper mot sömnlöshet genom tankar, känslor och kroppsliga känningar.

NU: BETEENDE

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

I övningen nedan identifieras tankeförvrängningar och alternativa tankar och känslor som hör samman med dem. Syftet är att upptäcka kopplingar mellan dessa.

Övning: Själviakttagelse

Mål

Det tidigare inlärda dagboksarbetet fördjupas. Du lär dig också att bättre strukturera dina tankar och känslor.

Anvisning

Välj en situation som kändes besvärlig. Studera situationen närmare genom att svara på punkterna nedan.

Loading ...

Prova en alternativ tanke

Observera om känslan som du känner förändras.

Loading ...

Sömndagbok och själviakttagelse

Nu har du bekantat dig med att fylla i en sömndagbok och andra sätt att iaktta dig själv. När du utvecklas kan du utforma det lämpligaste sättet för dig själv att följa sömnen och relaterade saker.

Fundera på följande

Har sömndagboken eller någon annan själviakttagelseövning gett några insikter redan i detta skede?