Skip to main content

Egenvårdsprogram

Målen för egenvårdsprogrammet

Innan du börjar med övningarna är det bra om du stannar upp och sätta upp ett lämpligt mål för dig själv. Det gör det lättare för dig att följa upp dina framsteg.

Sätta ett lämpligt mål

Du kan fundera på lämpliga mål med hjälp av följande frågor:

 • Vilka slags förändringar vill du ha i ditt liv?
 • Vilka saker kan öka ditt välbefinnande?
 • Hur skulle ditt liv vara om du inte hade de problem du upplever?

Smart mål

Ett bra mål är smart, dvs. FIKSU på finska: fokusoitu (fokuserat), inhimillinen (mänskligt), koeteltavissa (mätbart)), suunniteltu (planerat) och uurastettavista (det går att genomföras)).

F

fokusoitu (fokuserat)

 • Målet är exakt definierat

I

inhimillinen (mänskligt)

 • Det är möjligt att uppnå målet med de resurser som finns tillgängliga för dig.

K

koeteltavissa (mätbart)

 • Måluppfyllelsen kan bedömas i efterhand.

S

suunniteltu (planerat)

 • En tidsram har ställts upp för målet

U

uurastettavissa (genomförbart)

 • Målet kan uppnås genom effektivt arbete.

I följande tabell presenteras några vanliga mål som är lämpliga för ett egenvårdsprogram för sömnlöshet. Fundera på vilka som passar dig. Utöver de färdiga målen ska du också fundera på dina egna individuella mål.

Övning: Mål för egenvårdsprogrammet för sömnlöshet

Anvisning

Följande lista innehåller allmänna mål för egenvårdsprogrammet för sömnlöshet.

Fundera på vilka som passar dig. Utöver de färdiga målen ska du också fundera på dina egna individuella mål.

Mål

 • Jag somnar snabbare
 • Jag vaknar mer sällan
 • Jag uppnår en regelbunden sömnrytm
 • Jag känner mig piggare
 • Jag lär mig att slappna av innan jag går och lägger mig
 • Jag är mindre orolig över sömnen
 • Jag ändrar min sovmiljö så att den stöder en god sömn
 • Jag håller fast vid överenskommelser även om jag sover dåligt
 • Jag är snällare mot mig själv när jag är trött 

Mina egna mål

Loading ...