Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Orosstund

Det är vanligt att en sömnlös person oroar sig, känner sig bekymrad eller grubblar på saker i sängen innan hen somnar.

I dylika situationer är orosstunden en nyttig övning. Det hjälper till att flytta tankarna bort från konstant oro.

Det är bra att öva orosstunden regelbundet.

Hur kan övning hjälpa?

Orosstunden hjälper med sömnlösheten genom tankar:

NU: TANKE

Känsla

Fysiska känningar

Beteende

Övning: Orosstund

Mål

Du lär dig att koncentrera dina bekymmer till en daglig tidsbegränsad orosstund då du reflekterar över problemen. 

Anvisning

Reservera 15–30 minuter varje dag i en vecka för att bearbeta dina bekymmer. Planera tiden så att den inte är för nära läggdags.

När du märker att ett bekymmer dyker upp under dagen eller natten, skriv ner det på papper. Flytta bearbetningen av bekymret till följande orosstund, även om det kan kännas svårt.

Gå under orosstunden igenom de bekymmer du antecknat och som stört dig under föregående dygn. Du kan fundera på dessa fritt för dig själv eller använda följande frågor till hjälp:

  • Vad händer om problemet inte löser sig eller om det löser sig på ett dåligt sätt?
  • Vad händer sedan?
  • Vad innebär det för mig? Vad berättar det om situationen?

Exempel

Oro: "Jag kommer aldrig att somna."

Vad händer om frågan inte löses eller om den löses dåligt?: "Jag får inte mitt jobb gjort, jag presterar dåligt och jag blir tillrättavisad."

Vad händer sedan?: "Jag anses inte längre vara en bra arbetstagare."

Vad betyder det för mig och vad säger det om situationen?: "Jag anser att god sömn och arbete är viktiga saker, och jag är samvetsgrann. Jag är ganska ovillkorlig i mitt tänkande."

Vilken oro försöker jag acceptera?: "Jag försöker acceptera att jag inte helt kan kontrollera när jag får en god natts sömn och när jag inte får det.