Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är förutsättningarna för god sömn?

Sömntryck

Med sömntryck avses det omedelbara behovet av sömn. Ju längre människan är vaken, desto större blir sömntrycket och desto längre blir nästa sömnperiod.

För att en 7–8 timmars nattsömn ska vara möjlig bör människan vara vaken i 16–17 timmar. Förutom vakande påverkas sömntrycket också av hur mycket människan har ansträngt sig under vakenheten.

Dygnsrytm

Dygnsrytmen reglerar de kroppsfunktioner som gör det möjligt att somna och fortsätta sova. Dygnsrytmen regleras mest av ljuset och olika sociala faktorer, som arbete.

Dygnsrytmen är kopplad till olika kroppsfunktioner som hjälper människan att somna. Sådana är sänkt kroppstemperatur, minskning av utsöndringen av stresshormon, samt en snabbare melatoninutsöndring.

Avslappning

Avslappning är en förutsättning för god sömn. Om sinnet eller kroppen är för pigga blir det betydligt svårare att somna och fortsätta sova.

Till exempel aktiverar stress människans sympatiska nervsystem och orsakar överaktivitet. Då börjar hjärtat slå snabbare, blodtrycket stiger och muskelspänningen ökar.

Förutsättningar för sömn

  • Det samlas ett tillräckligt sömntryck under den vakna tiden
  • Sömnen infaller i rätt skede av dygnsrytmen
  • Sinnet och kroppen är tillräckligt avslappnade