Skip to main content

Egenvårdsprogram

Bättre sömn genom att granska sitt levnadssätt

Sömnhanteringen påverkas också av om din vardag är i balans och om du gör tillräckligt med saker som du njuter av.

Nu kan du stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kunde ändra på för att orka bättre?

Vardagligt välbefinnande har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. När du mår bra går också din vardag smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan lönar det sig också att aktivt upprätthålla vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm för att främja välbefinnandet.

Vilka förändringar kan du göra?

Har du märkt att rökning, alkoholanvändning eller matvanor påverkar din sömn på något sätt? Vad tänker du själv om att förändra dessa levnadssätt? Fundera på om du kan förbättra något delområde för att få bättre sömn.