Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är sömn?

Sömn är ett tillstånd där den medvetna kontakten med omvärlden är bruten. Under sömnen är hjärnans ämnesomsättning och elektriska aktivitet dock aktiva.

Sömnen har flera viktiga uppgifter för hjärnans välbefinnande:

  • Sömnen reparerar och bygger upp kroppen och upprätthåller hjärnans funktionsförmåga.
  • Under sömnen rensas onödiga kopplingar ur hjärnans neurala nätverk och de viktiga kopplingarna stärks.
  • Sömnen renar hjärnan genom att ta bort olika slaggprodukter från den.

Sömnens olika faser

Sömnen är inte likadan genom hela natten, utan den består av olika faser. Det finns fyra faser i sömnen. De är uppdelade efter hur djup sömnen är och hur kroppen fungerar under sömnfasen.

Sömnen kan delas in i drömsömn, dvs. REM-sömn (rapid-eye-movement) och bassömn, dvs. NREM-sömn (non-REM). Bassömnen är vidare uppdelad i ytterligare tre sömnfaser: slummer, lätt sömn och djup sömn.

Nattliga uppvaknanden

Mängden lätt sömn ökar under natten. Vid normal sömn sker också kortvariga uppvaknanden under natten.

Människan vaknar vanligtvis 2–3 gånger under natten och somnar om på cirka 10 minuter. Nattliga uppvaknanden brukar öka med åldern och det finns ingen anledning att oroa sig för dem.

Sömnfaser under en typisk natt:

Diagram över sömncykeln olika faser

Kom ihåg

Ungefär hälften av sömnen är lätt sömn. Djupsömnen står för 15–20 % av den totala nattsömnen och drömsömnen för 20 %. De allra flesta drömmar ses under drömsömnen.