Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilka är hälsoriskerna med sömnlöshet?

God sömn är viktigt, och därför orsakar hälsoriskerna med sömnlöshet ofta oro.

Riskerna understryks ofta onödigt mycket. Den sömnlösa kan känna att även en enda natt med dålig sömn har en betydande negativ inverkan på prestationsförmåga och hälsa.

Det är möjligt att oron för sömnlöshet och de hälsoeffekter som det orsakar är ännu mer skadligt för hälsan än sömnlösheten i sig.

Nackdelar med sömnlöshet

Trötthet orsakad av sömnbrist försämrar till exempel minnet, inlärningen och uppmärksamheten. Långvarig sömnlöshet kan ge upphov till hälsoproblem som sjukdomar i cirkulationsorganen, övervikt och diabetes.

Sömnlöshet försvagar också immuniteten och sänker humöret. Är man mycket trött ökar också risken för olyckor.

Lindring av problem med sömnlöshet

  • Var medveten om att om du oroar dig för sömnlöshet kan det vara ännu mer skadligt för din hälsa än sömnlösheten i sig.
  • Gör övningarna som presenteras i detta egenvårdsprogram som en del av din vardag.
  • Var uppmärksam på levnadsvanor, som balansen mellan arbete och fritid samt kosten.
  • Lita på att sömnen korrigeras av sig själv. Om det finns många dåliga nätter med lite sömn i rad, innehåller de följande sömnperioderna mer djup sömn med en återhämtande verkan.