Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Tankeförvrängningar

Tankar har en enorm kraft. De kan få dig att känna ångest eller glädje eller till exempel öka avslappning, överaktivitet eller stress.

Tankarna är ett uttryck för den inre världen. De är emellertid inte tillnärmelsevis alltid sanna, utan snarare tolkningar.

En tankefälla kallas en felaktig tanke, som automatiskt anses vara sanningen och kan sänka sinnesstämningen och hindra handlingar.

Sådana tankar är exempelvis:

 • Jag kommer inte att klara av den kommande arbetsdagen.
 • Jag kan inte sova i natt heller.
 • Jag sover alltid dåligt.
 • Min sömnlöshet skadar min hälsa.
 • Det är alldeles omöjligt att somna.

Nästa övning utmanar denna typ av tänkande.

Hur kan övning hjälpa?

Att granska tankefällor och reflektera över alternativa tankar hjälper med sömnlöshet genom tankar.

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Beteende

Utmana tankefällor

Tankefällor uppfattas ofta som sanna och uppslitande. De kan störa sömnen. Tankefällor kan ändras genom att leta efter alternativa sätt att tänka.

Du kan testa och utmana tankarna till exempel med hjälp av följande frågor

 • Är den här tanken sann eller något jag tror eller föreställer mig?
 • Vilka bevis finns det för att tanken är sann?
 • Har jag hört det med egna öron eller sett det med egna ögon?
 • Vad tror du att andra tänker om det?
 • Kan det vara så att du har dragit en slutsats om saken som inte stämmer?

Alternativt tänkande

Tankefällor och tillhörande alternativa tankar är olika perspektiv på samma sak. Tankefällor stör sömnen medan alternativa tankar stöder sömnen.

Tankefällor

Oflexibla, dömande och sömnstörande tankar som ofta inte är sanna.

Alternativt tänkande

Flexibla, tillåtande och sömnstödjande tankar som sannolikt är sanna.

Nedan ges exempel på tankefällor och vilka de alternativa tankarna kunde vara  

Fundera på dina tankar om sömnlöshet med hjälp av uppgiftsblanketten nedan.

Övning: Tankeförvrängningar i samband med sömnlöshet

Mål

Du lär dig att testa om dina tankefällor är sanningsenliga. Genom det lär du dig att hitta alternativa tankar som stöder din sömn.

Anvisning

Använd övningen för att utmana de tankesätt som upprätthåller sömnlöshet.

Gör denna övning regelbundet.

1. Läs exemplen i dragspelsmenyn ovan och fundera på tankefällor i dem.

Om du känner igen en liknande tankefällor hos dig själv, skriv ner den i svarsfältet.

2. Fundera på en alternativ tanke till tankefälla du skrev ner.

Du kan använda följande frågor som hjälp:

 • Är den här tanken sann eller en föreställning eller ett antagande?
 • Vilka bevis finns det för att tanken är sann?
 • Har jag hört beviset med egna öron eller sett det med egna ögon?
 • Vad tror du att andra tänker om det?
 • Kan det vara så att du har dragit en slutsats om saken som inte stämmer?
Loading ...