Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Sömnlöshet är ett mycket vanligt problem. De allra flesta upplever sömnlöshet i något skede av livet. Sömnlöshet kan ta sig uttryck som svårigheter att somna eller fortsätta sova eller som nattliga uppvaknanden.

Många faktorer, som vissa livssituationer eller stress, kan leda till sömnlöshet. Det uppskattas att upp till 30 % av vuxna lider av sömnlöshet.

I den första delen av egenvårdsprogrammet för sömnlöshet får du lära dig följande saker:

  • Vad är sömn och sömnlöshet?
  • Vilka är förutsättningarna för god sömn?
  • Vilka är hälsoriskerna med sömnlöshet?
  • Vilka faktorer orsakar sömnlöshet?

Dessutom ställer du upp mål för egenvårdsprogrammet.

Förändring kräver motivation

Du strävar sannolikt efter bättre sömn eller vill ha sådana förändringar i ditt liv som hjälper dig att somna eller minskar de besvär som sömnlöshet orsakar. Det är möjligt att nå dessa mål med hjälp av egenvårdsprogrammet.

Förändringen kräver att du aktivt utför de övningar som presenteras i programmet. Det krävs motivation för att förändra vardagen och sina egna rutiner.

Stanna upp och tänk efter innan du inleder egenvårdsprogrammet

Hur mycket är du villig att ändra din vardag för att sova bättre, mer och med bättre kvalitet?