Skip to main content

Egenvårdsprogram

Avslutande av egenvårdsprogrammet

Ofta är den sömnlösa intresserad av när sömnlösheten lättar. Det är bra att komma ihåg att önskan om förändring, de övningar som utförs och de val som stöder god sömn redan är betydande framgångar.

Genom att fortsätta öva blir sömnrytmen mer regelbunden och tillfredsställande. Till slut kan du sova naturligt utan några övningar. Du kan dock behålla övningarna som en del av din vardag under en lång tid. Ju längre du gör övningarna, desto lättare blir det att göra dem.

Tillfredsställande sömn räcker

Det är bra att bedöma hur realistiskt ditt sömnmål är. Många har uppfattningen att en som sover bra somnar genast när han eller hon går och lägger sig och sover jämnt hela natten. Men få sover så.

Din sömn kanske inte blir exakt vad du föreställt dig. Det bör du acceptera. Det är dock fullt möjligt, och till och med mycket troligt, att uppnå en sådan bra och tillfredsställande sömn, som du känner dig pigg efter.

Förändring tar tid

Just nu befinner du dig i en förändringsfas för sömnrytmen, och du ska inte bli avskräckt om din sömn ännu inte har blivit idealisk. Detta är vanligt. Det tar tid att ändra gamla vanor och sätt.

Kom ihåg

När svårigheter uppstår kanske du försöker övertala dig själv att arbetet inte har varit till någon nytta.

Med tiden blir arbetet givande. Under tiden är det viktigt att upprätthålla tron på förändring och på ditt eget arbete.