Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu gått igenom egenvårdsprogrammet för sömnlöshet. Fint!

Förhoppningsvis har du fått användbar information, nya idéer och verktyg för en god sömn. Det är bra att göra övningar som passar för dig också i fortsättningen. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv vilodagar och planera dem till och med i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Kom ihåg

Om din sömnlöshet blir värre eller om du känner att den hämmar din funktionsförmåga och livskvalitet, tveka inte att söka hjälp!

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Det finns flera effektiva behandlingsformer för sömnlöshet.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsostation, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

Om du känner att du har fått en bra start men vill ha starkare stöd kan du diskutera möjligheten till nätterapi för sömnlöshet med din läkare.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller en smart enhet där terapeuten ger dig stöd för att göra framsteg. I nätterapin behandlar man delvis samma teman som i detta vårdprogram och du får göra fler övningar.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader. I terapin fortsätter du att reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av information i form av texter, videor och övningar. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visats ge lika bra resultat som psykoterapi ansikte mot ansikte.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka efter att läkaren har utfärdat remissen.

Andra nyttiga egenvårdsprogram 

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för sömnlöshet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.