Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu gått igenom egenvårdsprogrammet för sömnlöshet. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis har du fått användbar information, nya idéer och verktyg för en god sömn. Det är bra att göra övningar som passar för dig också i fortsättningen. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv vilodagar och planera dem till och med i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Kom ihåg

Om din sömnlöshet blir värre eller om du känner att den hämmar din funktionsförmåga och livskvalitet, tveka inte att söka hjälp!

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Det finns flera effektiva behandlingsformer för sömnlöshet.

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsostation, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

Om du fick hjälp av egenvårdsprogrammet, men upplever att du skulle behöva ännu mera stöd, kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller smarta enhet. En nätterapeut följer dina framsteg, ger feedback på uppgifter som du gör och hjälper dig framåt. I nätterapin behandlas delvis samma teman som i det här vårdprogrammet och du får göra fler övningar.

Du gör uppgifter varje vecka i cirka 3–4 månaders tid. I terapin fortsätter du reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av textinnehåll, videoklipp och övningar.

När nätterapin påbörjas i rätt stund och med rätt fokus har den visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi som sker ansikte mot ansikte.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka från det att läkaren har gjort en remiss.

Andra nyttiga egenvårdsprogram 

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för sömnlöshet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.