Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur mycket sömn behöver man?

Det finns betydande skillnader mellan människor i fråga om hur mycket sömn de behöver. Många upplever en stark oro eller ångest över sömnen och en tillräcklig mängd sömn.

Bekymren kan gälla till exempel hur man klarar sig dagen efter en natt med dålig sömn. Oro höjer kroppens vakenhet, vilket kan göra det ännu svårare att somna.

Sömnbehovet är individuellt och det varierar

Det sägs ofta att man behöver 7–8 timmar sömn per natt. I verkligheten varierar sömnbehovet individuellt mellan 5 och 10 timmar.

Sömnbehovet är också olika i olika skeden av livet. I barndomen och ungdomen är sömnbehovet större, och det minskar ju äldre man blir.

Sömnbehovet är också beroende av hur aktivt livet är. I pensionsåldern behöver många mindre sömn, inte bara på grund av åldern utan också för att livet är mindre belastande. En hektisk vardag med arbete och familj kräver däremot resurser och ökar sömnbehovet.

Kom ihåg

Tumregel: du får tillräckligt med sömn om du vaknar relativt utvilad på morgonen och dagen går utan någon betydande trötthet.