Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad beror sömnlöshet på?

Det kan finnas flera orsaker till sömnlöshet. Många hälsoproblem och t.ex. stressiga livssituationer och förändringar kan ge upphov till sömnlöshet.

Vanliga orsaker till sömnlöshet

Hälsorelaterade orsaker

 • ökat behov av att gå på toaletten under natten (t.ex. under graviditet)
 • klimakterierelaterade förändringar
 • smärta
 • depression
 • ångest
 • sömnapné
 • rastlösa ben

Andra orsaker

 • stress, oro och ångest
 • förlust av en nära person
 • miljöfaktorer som ljus och temperatur i sovrummet
 • sömnrytmen har förändrats på grund av t.ex. skiftesarbete
 • sömnbehovet har minskat med åldern