Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Användning av ett stoppord (SOS)

Det är ofta svårt för en sömnlös person att somna på kvällarna eller efter att ha vaknat mitt i sömnen, eftersom tankar snurrar i huvudet och personen är rastlös.

För att stoppa tankar som studsar runt kan du använda ett stoppord.

  • Bestäm dig för ett ord som är meningslöst för dig och som inte har någon effekt på dina känslor. Det kan till exempel vara "och", "att" eller "men".
  • När du vaknar mitt i en dröm eller märker att tankarna snurrar i huvudet, börja genast använda stoppordet.
  • Håll ögonen slutna och upprepa stoppordet med cirka två sekunders mellanrum.
  • Fortsätt upprepa ordet i 5–10 minuter.

När du använder stoppordet hindras tankar från att tränga in i medvetandet, eftersom det är väldigt svårt att samtidigt säga och tänka olika saker.

Exempel på användning av ett stoppord

En person som lider av sömnlöshet är bekant med användningen av stoppordet. Hen har valt ordet "och" som stoppord och bestämt sig för att när hen vaknar på natten kommer hen omedelbart att börja upprepa ordet i huvudet.

Efter att ha vaknat börjar en utthala ordet tyst och fokuserar bara på det. Den sömnlösa personen fortsätter upprepa ordet så länge hen är vaken. Med övningen kommer den sömnlösa personen att märka att hen använder stoppordet automatiskt. Det har påskyndat processen att somna om, eftersom det inte finns utrymme för störande tankar.