Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Att känna igen känslor

De fyra föregående övningarna fokuserade på sömnrelaterade tankar. Härnäst ska vi fokusera på känslor.

Planera hur du ska fortsätta att göra de tankerelaterade övningarna som en del av din vardag. Den förändring du siktar på är endast möjlig med hjälp av regelbunden träning. Övningen stöds av att du i sömndagboken antecknar vilka övningar du har gjort under dagen.

Känslor relaterade till sömnlöshet

Det är vanligt att sömnlöshet är kopplat till en varierande mångfacetterad uppsättning känslor, av vilka vissa är tämligen starka. Dessa innehåller till exempel ilska, rädsla, skam, hjälplöshet och upplevelsen av underlägsenhet.

Känslorna kan vara starka, smärtsamma och utmanande. Ändå är de mycket vanliga. Många sömnlösa kämpar med liknande känslor.

Själviakttagelse och identifiering av känslor

Du kan inte ändra känslor direkt, men du kan minska deras makt och inflytande. Känslor ska inte förnekas eller undertryckas, utan tillåtas existera.

Du kan öva din egen inställning till känslor till exempel med en fantasiövning där du går utanför dig själv och tittar på dina känslor på avstånd.

Att känna igen dina känslor, att iaktta dig själv hjälper dig att förstå hur sömnsvårigheterna påverkar dig emotionellt och kroppsligt.

Hur kan övning hjälpa?

Följande övning närmar sig sömnlöshet genom känslor och kroppsliga förnimmelser. 

NU: KÄNSLA

NU: FYSISKA KÄNNINGAR

Tanke

Beteende

Övning: Fysiska känningar

Mål

Du lär dig att iaktta och identifiera dina känslor. På så sätt kan du också bättre identifiera de känslor som är förknippade med sömnlöshet.

Anvisning

Denna övning har två delar.

Fundera på och skriv ner svaren på frågorna i den första delen som gäller hur det känns i din kropp.

I den andra delen namnger du de känslor som ligger till grund för kroppsliga förnimmelser. Använd en känslolista som hjälp.

1. Kroppsförnimmelser

Stanna nu upp för ett ögonblick där du är och fundera på var och en av punkterna nedan en stund:

  • Hur känns känslan som just nu finns i kroppen?
  • Känner du spänning i bröstet, en klump i magen eller stelhet i axlarna?
  • Har du svårt att andas? Känns din andning på något sätt avvikande?
  • Känns det svårt att andas lugnt och djupt?
  • Är det svårt för dig att stanna upp och känna efter hur du mår?

Mina kroppsförnimmelser

Loading ...

2. Känslor

När du har lokaliserat var i kroppen du känner förnimmelsen, fokusera din uppmärksamhet på den:

  • Ökar den eventuella förnimmelsen när du riktar din uppmärksamhet mot den?
  • Förändras takten eller djupet i din andning?
  • Märker du något annat?

I listan kan du se namnen på olika känslor. Är det någon av dessa eller något helt annat?

Loading ...