Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Aggression är en känsla. Det är ännu inte någon slags konkret handling, utan bara en känsla.

Andra känslor kan ligga bakom eller förekomma samtidigt som aggressionen, såsom hat, ilska, raseri, ångest, avundsjuka, stöddighet, hämndlystnad, vilja att vinna, svartsjuka, besvikelse, hopplöshet eller skam.

Kom ihåg

Alla känslor är tillåtna. Trots att man har jobbiga känslor måste man agera på ett sådant sätt att inte något oåterkalleligt händer.

Känslor uppstår i olika situationer och på olika sätt för olika människor. Alla känslor är äkta och tillåtna. Det finns inga rätta, felaktiga eller dåliga känslor. Starka känslor kan ge styrka eller lamslå en individ. Trots att man har jobbiga känslor bör man kunna agera på ett sådant sätt att inte något destruktivt och oåterkalleligt händer.