Skip to main content

Egenvårdsprogram

Att leva med aggression

Alla har känslor. Det får och ska man ha. Det är helt normalt. En känsla är bara en känsla. De kommer och går.

Även alla stora och svallande känslor går över av sig själva. De känslor man upplever är resultatet av biokemiska processer och att de områden i hjärnan som har att göra med känslor aktiveras samt neurotransmittorer i hjärnan och hormoner i kroppen. Effekten av dessa ämnen avtar så småningon automatiskt.

Man kan själv provocera fram och upprätthålla ett starkt känslomässigt tillstånd. Det är dock inte alltid värt det. Man kan medvetet välja att låta känslan försvinna av sig själv eller ryckas med av känslan.

Övning gör det enklare att hantera känslor

Det är naturligt att bli irriterad och även rasande ibland. Alla behöver sätt att hantera dessa situationer.

Man kan öva på att hantera svallande känslor och i förväg tänka ut hur man ska göra det. Om man alltid är tyst eller agerar okontrollerbart kan man ångra det senare.

När man är mitt uppe i ett känslosvall är det ofta svårt att agera rationellt. När man styrs av känslor kan det kännas som att man vill göra något skadligt eller destruktivt, men efteråt känns handlingen inte längre förnuftig. Eftersom det är vanligt med emotionella situationer är det viktigt att öva på att hantera känslorna.

Att ta ansvar och be om ursäkt hjälper

Man kan aldrig helt ta tillbaka sårande ord eller handlingar. Ånger kan få en att må outhärdligt dåligt, vilket är svårt att komma över. Då är det lätt att börja rättfärdiga sina handlingar med påhittade försvar, som att ”hen förtjänade det” eller ”hen irriterade mig”.

Det leder ändå till att man känner sig ännu värre eftersom man vet att man har gjort fel och sårat den andra. En svår situation löses inte genom att försvara sig, utan kan leda till att man behöver reda ut den ännu mer.

En bättre lösning skulle vara att erkänna sitt misstag och be om ursäkt. Alla agerar ändå ogenomtänkt ibland.

Kom ihåg

Man kan öva på att hantera svallande känslor och i förväg tänka ut hur man ska göra det. Om man alltid är tyst eller agerar okontrollerbart kan man ångra det senare.